,./.,

,,

... ...

';';';';

..,,..

''=

==

\\..\\

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, October 10, 2016


Zikiwazimebakiasiku 15kwapromosheniya”KamataMpunga”kuishanamshindimmojawadrooyamwishoatajinyakuliakitita cha shilingiMilioni 100. Leo hiimkaziwa Moshi mjiniHassan
Ochiengamejinyakuliakitita cha shilingimilioni 20/= naMkaziwasingidamjiniambayenimuuzamitumbaBw. AmanManyenyeamejinyakuliakitita cha shilingiMilioni 5/= pamojanaJoseph Machima,MkaziwaSengeremaMkoawaMwanza.
“MenejaUhusianowa Vodacom Tanzania,MatinaNkurluametoawitokwawatejawakampunihiyonawatanzaniawotekwaujumlaambaohawajajiunganamtandaohuowawezekujiunganakuchangamkiafrusahiiyakipekeekabisakwanikilasikukuanziaJumatatuhadiJumamosikunawashindi 3 ambapokilamshindianajinyakuliashilingiMilioni 1/- nakilamwishowa wiki yaaniJumapilikunamshindimmojawaMilioni 5/= namwishowamwezikunamshindiwamilioni 20/= nakunamshindiwazawadikubwayamwishowapromosheniniyakitita cha shilingiMilioni 100/=
Ili mtejaawezekushirikikatikapromoshenihiinirahisisanamtejaanachotakiwakufanyanikutumaujumbemfupiwamanenokwakuandikaneno“GO”kwendanamba15544ambapoatapataujumbewakumfahamishakuwaameingiakwenyemchezonaataanzakupokeamaswaliatakayotakiwakuyajibukwaajiliyakujiongezeapointizaushindinamtejaatakatwashilingi  300 tukwenyemuda wake wamaongezi ”.
maswaliatakayopokeamtejayatakuwanamajibu 2 mojalikiwajibusahihinalinginelikiwasiosahihi.
Kuna watejawenginehawananafasiyakujibumaswaliiliwasipitwenapromoshenihiiwanatakiwakutumaneno“WIN”kwendanamba15544naatakatwakiasi cha shilingi 200 tuwatakuwahawahangaikikujibumaswaliilawatakuwawameingizwakwadroomojakwamoja.
v  Mpakasasajumlayawashindi327wamejinyakuliafedhambalimbalitangukuanzakwapromoshenihii.
v  Washindi297wamejishindiaMilionimojamojakilammoja
v  Washindi18wa wiki wamejishindiashilingiMilion 5/5 kilammoja
v   Piawashindi4 wameondokana  kitita cha shilingiMilioni 20/-

0 comments:

Post a Comment

ufunguzi